Pohledy na vybrané téma

Zpětný odběr výrobků

Co s vyjetým olejem, pneumatikou nebo dohasínající úspornou zářivkou? Jak naložit se starou ledničkou nebo naším „drahým“ mobilním telefonem? Můžeme je zkusit prodat, dát opravit, anebo je odevzdat k zpětnému odběru. Zpětný odběr je bezplatné převzetí některých zákonem určených výrobků, které přestaly sloužit svému účelu. Povinnosti zpětného odběru výrobků mají ze zákona o odpadech výrobci, dovozci nebo distributoři výrobků. V praxi to funguje tak, že výrobek, který nám přestal sloužit, předáme na sběrná místa (např. sběrné dvory pro elektrozařízení, boxy v obchodech pro baterie a zářivky, autoservisy pro pneumatiky a odpadní oleje). Další zpracování zpětně odebraných výrobků pak zajišťují specializovaná zařízení (dílny, kde se rozmontovávají elektrozařízení, recyklační linky apod.), která se postarají o jejich recyklaci a případné využití. Náklady na recyklaci a využití zpětně odebraných výrobků hradí firmy, které je uvedly v ČR na trh. Prostředky získávají mimo jiné i z takzvaných recyklačních poplatků, které hradíme při koupi nového elektrospotřebiče. Pro tyto účely byly založeny kolektivní systémy pro zpětný odběr, recyklaci a využití výrobků.

Obr. 1 Kolektivní systémy pro zpětný odběr výrobků

Kompletní seznam aktulizovaný MŽP je na: http://isoh.env.cz

Zdroj: CENIA, www.pixabay.com