Pohledy na vybrané téma

Zpoplatnění komunikací

Zpoplatnění komunikací je v Evropě i v ČR hojně používaný systém regulace dopravy. Rozlišujeme zpoplatnění infrastruktury (dálnic, mostů, tunelů apod.) a zpoplatnění vjezdu do určitých zón, obvykle center měst.

Forma zpoplatnění může být časová, kdy zaplacení poplatku umožňuje používání komunikace nebo vjezd do dané oblasti po určitou dobu, např. rok. Příkladem tohoto druhu zpoplatnění jsou dálniční známky (ČR, Slovensko, Maďarsko). Druhou formou poplatků je zpoplatnění výkonové, tzv. mýto, které platíme za projetí určitého úseku po dálnici, průjezd po mostě apod. (Chorvatsko, Itálie, Francie). V některých zemích se tyto dva způsoby kombinují (Rakousko). V ČR se používá zpoplatnění časové pro osobní automobily a užitkové vozy do 3,5 tun. Ty musí mít pro používání dálnic a rychlostních silnic vylepené dálniční známky. Pro nákladní automobily nad 3,5 tuny a autobusy je uplatněno zpoplatnění výkonové – ve vozidle musí být umístěny elektronické čtečky, které načítají poplatky při projetí mýtnými bránami. Zatím jsou takto zpoplatněny dálnice a rychlostní silnice. Plánuje se však zpoplatnění i silnic 1. třídy a vybraných úseků silnic 2. tříd. Zpoplatnění vjezdu do určitých zón se zatím v žádném městě v ČR nevyužívá, uvažuje se však o něm v Praze. Ze světa uveďme např. Londýn a Oslo.

Výnosy z poplatků se obvykle používají k financování výstavby a údržby dopravní infrastruktury. Ve městech může jít výnos z poplatkového systému také na rozvoj šetrnějších druhů dopravy, které tak mohou být díky těmto dotacím cenově konkurenceschopnější.

 

Obrázky
Obr. 1 Roční dálniční známka v ČR pro vozidla do 3,5 tuny – roční
Obr. 1 Roční dálniční známka v ČR pro vozidla do 3,5 tuny – roční
Obr. 2 Mapa zpoplatněných úseků dálnic a silnic dálniční známkou
Obr. 2 Mapa zpoplatněných úseků dálnic a silnic dálniční známkou
Obr. 3 Mýtná brána
Obr. 3 Mýtná brána
Autor: ŠJů ©
Obr. 4 Mapa mýtem zpoplatněných komunikací
Obr. 4 Mapa mýtem zpoplatněných komunikací
Odkazy