Pohledy na vybrané téma

Zpracování paliv

K tomu, aby bylo možné vytěžená paliva využívat, například v průmyslu, domácnostech nebo pro pohon automobilů, je obvykle potřeba je po vytěžení nějak upravit. Toho dosahujeme mechanickou, fyzikální a chemickou cestou nebo jejich kombinací. K odvětvím zabývajícím se zpracováním paliv se kromě úpravy ropy a zemního plynu řadí i koksárenství (výroba koksu).

Petrochemický průmysl zpracovává ropu, provozům tohoto průmyslového odvětví říkáme rafinerie. Rafinerie jsou obvykle umístěny tak, aby byly napojeny na zdroje ropy, a to prostřednictvím ropovodů, nebo v přístavech, kam je ropa dopravována tankery. V rafinériích je surová ropa čištěna a dále chemicky zpracovávána na širokou škálu produktů, mezi které patří zejména pohonné hmoty (benzín, nafta, LPG, letecký benzín), topné oleje, maziva a suroviny pro chemický průmysl (např. síra (S), parafíny, uhlovodíky pro výrobu plastů). Ropa je základní surovinou pro výrobu asfaltu, plastů, používá se i pro výrobu hnojiv i některých léčiv. Koks je využíván kvůli své vysoké výhřevnosti a chemickým vlastnostem zejména v hutnictví. Pokud byste koks používali doma k topení, musíte mít pro toto palivo vhodný kotel, jinak vám koks nebude dobře hořet, nebo naopak zničí kotel.

V ČR existují dvě společnosti, které se zpracováním ropy zabývají. Česká rafinérská má rafinérie v Kralupech nad Vltavou a v Litvínově, pardubická firma Paramo se specializuje na výrobu maziv (např. motorové oleje) a asfaltů.

 

Obrázky
Obr. 1 Schéma rafinace – výroba ropných paliv
Obr. 1 Schéma rafinace – výroba ropných paliv
Obr. 2 Závod Paramo v Pardubicích
Obr. 2 Závod Paramo v Pardubicích
Autor: Česká rafinérská
Obr. 3 Mapa ropovodů a rafinérií v ČR
Obr. 3 Mapa ropovodů a rafinérií v ČR
Odkazy