Pohledy na vybrané téma

Ztráty elektrické energie a tepla

Zajímá vás, kde a jak dochází ke ztrátám elektřiny? Již při výrobě elektřiny v elektrárnách se spotřebovává určitá část vyrobené energie k pohonu vodních čerpadel, transformátorů, kompenzačních prvků apod. Další elektřina se spotřebovává díky prostým fyzikálním zákonům v přenosové soustavě. Celkem se při výrobě a přenosu ztratí přibližně 20 % elektrické energie.

K dalším ztrátám elektřiny dochází, když ji chceme schovat (akumulovat) na dobu, kdy jí bude potřeba větší množství. Elektrickou energii jako takovou nelze skladovat (vyjma galvanických článků). Lze ji pouze přeměnit na jinou formu, čehož se využívá pro její „skladování“ v přečerpávacích vodních elektrárnách.

Tepelná energie je výchozí, ale často i konečnou „odpadní“ formou energie provázející většinu procesů a řetězců energetických přeměn. Proto se i nakonec vyzáří do okolí téměř veškerá energie, kterou využíváme, ve formě tepla. Neustále tak vlastní činností ohříváme atmosféru, vodu nebo půdu. Ztráty tepelné energie se nejvíce dotýkají bydlení a pociťujeme je každou zimu, kdy musíme topit, aby nám bylo teplo. Poznáme je, i když nám vychladne teplé jídlo na talíři. Ztrátám tepla nelze zcela zabránit, ale můžeme je významným způsobem omezit.

 

Obrázky
Obr. 1 Schéma ztrát při výrobě elektřiny
Obr. 1 Schéma ztrát při výrobě elektřiny
Zdroj: Mezinárodní energetická agentura IEA, 2002
Odkazy