Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce


Zvyšování účinnosti aneb plýtvání je luxus

Úspora energie hýbe vyspělým světem a zvyšování účinnosti je tou nejlepší cestou, jak dosáhnout v energetice udržitelného stavu. Zvyšování účinnosti je možné provádět všude tam, kde se hospodaří s elektrickou energií a teplem. Úsporná opatření tak můžeme vidět takřka na každém kroku – zateplují se budovy, klasické žárovky jsou nahrazovány úspornými apod.

Pro lepší orientaci v záplavě výrobků jsou ty energeticky úsporné opatřovány různými eko-značkami. Energetické spotřebiče s nízkou spotřebou mohou mít značku Energy star, spotřebiče s celkovým nízkým dopadem na životní prostředí pak značku EŠV (Ekologicky šetrný výrobek) nebo TCO. Pro elektrospotřebiče se zavedly energetické štítky spotřebičů a podobné štítky se používají i pro posouzení energetické náročnosti budov.

 

Obrázky
Obr. 1 Energy star
Obr. 1 Energy star
Obr. 2 Ekologicky šetrný výrobek
Obr. 2 Ekologicky šetrný výrobek
Obr. 3 Evropská značka pro ekologicky šetrný výrobek
Obr. 3 Evropská značka pro ekologicky šetrný výrobek
Obr. 4 Značka TCO
Obr. 4 Značka TCO
Odkazy