Navigace:

Důsledky činnosti člověka na krajinu

Člověk krajinu proměňuje a důsledky lidské činnosti mohou být různé. Některé jsou viditelné na první pohled, jako třeba krajina poškozená těžbou nerostných surovin, zemědělskou činností nebo dopravní infrastrukturou. Jiné lze zjistit až na základě pozorování v delším časovém období, jako např. klimatické změny nebo vymírání rostlinných a živočišných druhů. Na druhé straně však člověk svojí činností řadu příležitostí pro nejrůznější organismy vytváří (byť v drtivé většině neúmyslně). Příkladem mohou být louky, které vznikly systematickým odlesňováním, staré lomy, rybníky a další. Známe také řadu velmi krásných a harmonických krajin, u nás například v Bílých Karpatech. Vyjděte ven, postavte se na nějaké vyvýšené místo, rozhlédněte se a uvažujte o důsledcích lidské činnosti na krajinu, ve které žijete. Prakticky žádná část našeho území se působení lidské činnosti nevyhnula.

Podčlánky kapitoly 'Důsledky činnosti člověka na krajinu':

Patička: