Navigace:

Jaderná

Jaderná energetika je jedním z nejvíce diskutovaných témat. Odpůrci hovoří o nutnosti předběžné opatrnosti. V současnosti nevíme, jak konečným způsobem zlikvidovat či využít použité radioaktivní palivo. Taktéž riziko havárie nelze nikdy zcela vyloučit (vzpomeňme na Černobylskou jadernou elektrárnu). Naproti tomu zastánci hovoří o nejčistší a nejlevnější energii - na množství vyrobené energie vzniká minimum odpadů a na neregulovaném trhu je tato energie nejlevnější. Pokud jde o likvidaci odpadu, domnívají se zastánci jaderné energie, že v budoucnosti se najde způsob, jak toto palivo znovu využít a dojde prý k jeho těžbě ze současných „dočasných“ úložišť.

Externí odkazy kapitoly 'Jaderná':

Jaderná elektrárna - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Wikipedie Jaderná energie, schéma jaderné elektrárny.

Patička: