Navigace:

Výstavba obytných, skladových a výrobních komplexů

Člověk se ke krajině často chová jako k něčemu, co je mu dáno, aby to využíval, nikoli aby to uvážlivě spravoval. A tak se krajina člověku mění pod rukama. Města a vesnice se chaoticky a nekontrolovatelně rozpínají do podoby tzv. suburbií, které vznikají obvykle jednorázově a nahodile v rámci developerských projektů. Tento jev se označuje jako urban sprawl. A jak se urban sprawl v praxi projevuje? V okolí menších i větších měst a mimo zastavěná území obcí se rozkládají čistě obytná území, a to bez návaznosti na jakoukoliv občanskou vybavenost. Nemají obchody, hospodu, školy, jsou plně závislé na osobní dopravě. Mimo zastavěná území obcí - tzv. na zelené louce, nebo podél dálničních a hlavních silničních tahů vznikají mohutné obchodní, logistické a průmyslové zóny, jež zabírají obrovské plochy zemědělské půdy.

Soubory ke kapitole 'Výstavba obytných, skladových a výrobních komplexů':

Urban sprawlZdroj: Jiřina Jackson, Ústav územního rozvoje pdf Jak se projevuje, co způsobuje, hrozby.
1.48 MB

Externí odkazy kapitoly 'Výstavba obytných, skladových a výrobních komplexů':

Životní prostředí – prostředí pro život? - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA Publikace pojednávající mj. o problematice tzv. suburbií.

Patička: