Navigace:

Výstavba dálniční sítě jako významných bariér

Výstavba sítě dálnic a silnic probíhá v současnosti nevídaným tempem, což s sebou ovšem z hlediska ochrany přírody a krajiny přináší problémy. Zvláště vysoce frekventované komunikace představují pro pohyb mnoha druhů živočichů významné a často nepřekonatelné překážky, kterým se některé druhy nestačí nebo nemohou přizpůsobit. Výstavbou dopravní infrastruktury se krajina dělí na menší a menší celky. Dochází k tzv. fragmentaci neboli rozkouskování krajiny, což může být pro některé náročnější organismy osudné. Dalším negativním důsledkem je také narušení krajinného rázu.

Soubory ke kapitole 'Výstavba dálniční sítě jako významných bariér':

Fragmentace lokalit dopravní infrastrukturouZdroj: Centrum dopravního výzkumu pdf Ekologické efekty fragmentace, možnosti řešení.
51 kB

Externí odkazy kapitoly 'Výstavba dálniční sítě jako významných bariér':

Fragmentace krajiny dopravou - Geoportál - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA V mapové aplikaci hledejte v rubrice Tematické úlohy - Životní prostředí.
Silniční a dálniční síť v České republice - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR Z mapky je patrné, že v ČR je plánováno podstatné rozšíření dálnic a rychlostních silnic. Chcete-li se dozvědět více informací o konkrétní dálnici či rychlostní komunikaci, klikněte na ní.

Patička: