Navigace:

Stavba golfových areálů

Stavba velkých sportovišť je většinou situována do okolí měst, takže zásahy do životního prostředí bývají minimální. V současnosti existuje ovšem velký tlak na výstavbu nových golfových hřišť, která mohou dosti výrazně ovlivnit životní prostředí. Co je na golfových plochách špatného? Vždyť tam najdete trávu, vodní plochy, kolem jsou stromy. Skutečnost je složitější. Při výstavbě golfových hřišť dochází k značným terénním úpravám. Velkým negativem při provozu hřišť je značná spotřeba vody, hnojiv a energie. V některých případech dochází ke kácení dřevin. Součástí takových areálů bývá doprovodná infrastruktura, jako jsou komunikace, inženýrské sítě, restaurace apod.

Obrázky ke kapitole 'Stavba golfových areálů':

Mapa golfových hřišť Mapa golfových hřišť - detail do nového okna
Zdroj: Česká golfová federace
Schématická mapka ukazující umístění a počet golfových hřišť na území ČR.

Podčlánky kapitoly 'Stavba golfových areálů':

Patička: