Navigace:

Doba předledová

Souš, doznívající horotvorné pochody, bažiny a močály, mořské záplavy, intenzívní sopečná činnost. To je obraz krajiny v třetihorách. V tomto období vznikaly mohutné vrstvy tvořící hnědouhelné pánve v severozápadních Čechách. Člověk tuto oblast zásadním způsobem přeměnil kvůli těžbě tohoto fosilního zdroje energie. Fenoménem tohoto období bezpochyby byla sopečná činnost. Chcete si nasbírat sopečné horniny? Pak navštivte oblast Českého středohoří či oblast Nízkého Jeseníku. Zde najdete zajímavé informace o našich sopkách včetně popisu nejznámějších lokalit. Koncem třetihor se vyvinul první zástupce člověka.

Externí odkazy kapitoly 'Doba předledová':

Sopečná činnost a sopky v České republice - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: GeoWeb, geologický informační server Sopečná činnost na území ČR v minulosti. Z přehledné mapky můžete zjistit, zda-li se ve vašem okolí nachází sopečné horniny.

Patička: