Navigace:

Odlesňování

Pokud jste fanoušky sjezdového lyžování, tak víte, že vlastní sjezdová trať a prostor pro vlek jsou až na výjimky většinou holé, bez jediného stromu. Odlesňování při budování vlastní trati a koridoru pro vlek či lanovku znamená prakticky největší zásah do krajiny. Zdravý les zabezpečuje spoustu funkcí: zamezuje odnosu půdy (erozi), zadržuje vodu, je stanovištěm pro rostliny a živočichy, má také funkci estetickou. Při vykácení části lesa nebo větším odlesnění jsou tyto funkce zčásti či úplně omezeny. Průsekem narušený lesní porost je také velmi náchylný k větrným polomům.

Patička: