Navigace:

Eroze liniová a plošná

Lyžařské sjezdovky jsou náchylnější k erozi neboli odnosu půdních částic. Eroze je urychlena zejména vykácením stromů, jelikož dochází k odkrytí půdního povrchu a následnému eroznímu působení stékající vody. Je třeba dodat, že eroze na horách je vzhledem ke snížené intenzitě tvorby půd závažnějším problémem, než v níže položených oblastech.

Patička: