Navigace:

Rušení živočichů

Hluk v lyžařských areálech je nezpochybnitelný. Je prokazatelný měřícími přístroji a lze případně odvodit, jaký má vliv na živočichy. Hluk vydává jednak soustrojí lanovek a vleků, jednak hudební reprodukce pouštěná na sjezdovkách a nakonec vysokotlaková sněhová děla, jejichž hluk je srovnatelný s pneumatickým kladivem. V nočních hodinách je hluk výraznější než ve dne.

Patička: