Navigace:

Sešlap půdy a eroze půdy

Při intenzívním provozu a pohybu lidí na stezkách může dojít k sešlapu půdního povrchu. Jelikož ale stezky většinou vedou úzkými koridory, tak se sešlap omezuje pouze na tento úzký úsek. Problémy nastávají, pokud turisté nerespektují vymezené trasy. To platí i při provozování cykloturistiky. Při jízdě po svažitém terénu může dojít k narušení půdního krytu a následnému odnosu půdních částic.

Patička: