Navigace:

Poškození a zničení cenných stanovišť

když turisté nerespektují schválené trasy, může dojít k poškození konkrétního stanoviště, kde se vyskytují ohrožené organismy. Věřme, že turistů nerespektujících pravidla, je minimum.

Patička: