Navigace:

Eroze liniová a plošná

Atraktivním cílem pro motorkáře jsou samozřejmě svažitá místa, kopce, strže, koryta vodních toků. Při průjezdu přes svah dochází k narušení svrchních vrstev půdy a následující erozi. Prakticky pro všechny druhy sportů a rekreantů je typické, že upřednostňují neporušená „panenská" místa, zatímco ta „oježděná" považují za méněcenná. Obecně cestování západního typu ničí své geografické cíle. Tedy turistika (včetně té rekreační) ničí to, proč se jí člověk věnuje.

Patička: