Navigace:

Přímé ničení stanovišť rostlin a živočichů

K poškozování nebo dokonce ničení cenných lokalit dochází v důsledku „sportovního nadšení“ některých motorkářů či čtyřkolkářů stále častěji. Motorkáři se často pohybují mimo cesty, po svazích, loukách, a to i v chráněných územích. Např. v chráněných krajinných oblastech je zakázáno vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly, tedy i motorkami, mimo silnice a místní komunikace, kromě případů v zákoně uvedených.

Patička: