Navigace:

Přímé ničení stanovišť rostlin a živočichů

Pokud je golfové hřiště plánováno v místě, kde se vyskytují zvláště chránění živočichové a rostliny, může dojít při vlastní realizaci projektu ke zničení lokality. Golfový areál se v době jeho využívání rovněž stává překážkou k volnému pohybu organismů. Stává se bariérou.

Patička: