Navigace:

Doba meziledová

V tomto období panovalo velmi příjemné podnebí. Průměrná roční teplota byla vyšší než dnes. Padalo ovšem více srážek. Krajinu pokrýval souvislý listnatý les. Probíhala tvorba půd a rašelin. V lesích se proháněli šavlozubí tygři a nosorožci. Na německém území se dokonce vyskytovali hroši. Z rostlin tu rostly takové, které se dnes vyskytují v okolí Středozemního moře, např. břestovec.

Patička: