Navigace:

Rušení živočichů

Tak jako při ostatních sportech, i tady dochází k rušení hlukem. To je zejména v období hnízdění nebezpečné.

Patička: