Navigace:

Přímé ničení stanovišť rostlin a živočichů

Při provozování paraglidingu či letech na rogale může dojít k poškození lokalit s výskytem rostlin a živočichů. Hrozí zde zejména poškození půdy sešlapem při startování či přistávání nebo kosení trávy v nevhodných termínech. Někdy může mít přítomnost paraglidistů z hlediska ochrany vzácného druhu naopak pozitivní efekt. Příkladem je vrch Raná v CHKO České středohoří, kde díky paraglidistům přežívá populace sysla obecného, který je řazen mezi kriticky ohrožené druhy živočichů.

Patička: