Navigace:

Krajina osídlená bohy

Pro každé lidské společenství je nepostradatelným a zároveň charakteristickým způsob, jak ošetřuje vztah mezi tím, co – nejen v krajině – lze vidět (např. kámen) a tím, co vidět nelze, leč zjevně ji ovlivňuje (např. gravitace). Většina kultur nalézá za těmito silami rozličná božstva, pro dnešního západního člověka je za nimi však cosi jiného. Něco málo o tomto rozdílu se dozvíte v následující kapitole...

Podčlánky kapitoly 'Krajina osídlená bohy':

Patička: