Navigace:

Sakrální prvky v krajině

Vedle těch numinózních prvků v krajině, které jsou buď dílem přírody, nebo dílem člověka tak dávným, že jsou často za přírodní považovány, nalezneme v krajině také prvky člověkem vytvořené. Mají většinou kulturní a historický význam, který v člověku rozvíjejí a upevňují jeho kulturní a náboženskou identitu a spojují jeho kulturu s krajinou. Něco málo se o nich dozvíte v této kapitole.

Podčlánky kapitoly 'Sakrální prvky v krajině':

Patička: