Navigace:

Krajina jako interpretovaný text

Jedním z nanejvýš pozoruhodných pokusů 90. let 20. století jak nově vyložit krajinu, byl esej českého botanika a myslitele Jiřího Sádla Krajina jako interpretovaný text. Autor ve snaze vymanit se přísně vědeckého vidění světa i krajiny ji ukazuje jako mnohovrstevnatou, svébytnou organizační strukturu s hlubokou historií. Opravdovým zájemcům o vhled do povahy krajin může být tento text dobrým zasvěcením. Jako pozvání vezměte tuto krátkou, nerepresentativní ukázku: „ ... příklady géniů loci trojice sousedních krajin (automatický text). Třebenické Středohoří: Venuše, temně modrá, čediče; krajina rozptýlených vulkanických suků, které zdvíhají a prorážejí svůj křídový plášť, strmějící bazalty, trnkové meze na oblých svazích jejich opukových předhoří, remízky světlých doubrav, podléžky a sasanky, v bezlesí bohaté stepní trávníky, princip ženský a ochranný, noc, slzy svatého Vavřince.“ Celý text naleznete např. jako přílohu v knize Zdeňka Kratochvíla Filosofie živé přírody, která vyšla v nakladatelství Hermann a synové.

Obrázky ke kapitole 'Krajina jako interpretovaný text':

Botanik Jiří Sádlo zkoumá krásy květu trávy chundelatky přetrhované Botanik Jiří Sádlo zkoumá krásy květu trávy chundelatky přetrhované - detail do nového okna
Zdroj: © Ondřej Besperát, aktualne.centrum.cz/priroda/clanek.phtml?id=453371

Patička: