Navigace:

Doba poledová

Je jistou analogií dob meziledových. Jde o období, jež začalo asi před 10 000 lety a ve kterém žijeme dodnes. V jeho průběhu nastalo tzv. klimatické optimum, kdy průměrná roční teplota i vlhkost byla značně vyšší než dnes. Významnou epochu představuje mladší doba kamenná (neolit), kdy se z lovce a sběrače stal zemědělec („poprvé vyryl brázdu budoucích polí“). K expanzi zemědělců do méně úrodných končin - do pahorkatin a hor - došlo v době bronzové. Jaké byly následky? Eroze a odnos materiálu do níže položených částí. Pro období doby poledové je typické tzv. primární bezlesí, které bylo způsobeno blokováním sukcese přírodními faktory (sucho, mokro). Takovým bezlesím jsou např. rašeliniště a vrchoviště. I v období poměrně nedávném docházelo k podnebným výkyvům. Víte, že mezi lety 1550 - 1850 n.l. nastala tzv. malá doba ledová? Od té doby dochází k oteplování, jež probíhá prakticky dodnes. Příčiny tohoto trendu jsou prakticky denně předmětem diskuzí. Vliv člověka je v této epoše veliký a někteří badatelé jej dokonce srovnávají s katastrofickou událostí na pomezí druhohor a třetihor.

Patička: