Navigace:

Virtuální krajiny

Popisovat povahu představ o světě je vždy ošidné, u krajin však o to více. Když používáme slova „virtuální“, činíme tak v pojmové nouzi při snaze přiblížit míru „ne-skutečnosti“ toho, na co se právě v tomto okamžiku díváte. Multimediální ročenka je ryze magickým artefaktem, jehož obsah lze zrovna tak magickým postupem přivést k životu pomocí ne méně magického zařízení, jímž je počítač. Nejsme však zvyklí tento postup tak nazývat, protože novověcí učenci, kteří k poznávání světa přistupují odlišně ve snaze vymezit se vůči svým předchůdcům, používají jiný jazyk a jiné postupy. Obraz, který právě vidíte je však fikcí, zvláštním druhem „duchovní bytosti“, která je přivedena k životu velmi neintuitivním způsobem.

Podčlánky kapitoly 'Virtuální krajiny':

Patička: