Navigace:

Krajina přizpůsobená pro stroje

Český geolog a klimatolog Václav Cílek o evropských krajinách občas říká, že jsou v poslední době stavěny tak, aby se stroje, zejména auta, měla dobře. Touto metaforou naznačuje, že krajina je v průběhu posledního století významné přizpůsobována technologickým zařízením, která umožňují zefektivnit nejrůznější činnosti. Tak byla kdysi barvitá česká krajina, tvořená pestrou mozaikou políček, zcelena do mnohahektarových lánů, které je možné obhospodařovat velkou zemědělskou technikou. Lesy jsou sázeny jako stejnověké kultury jednoho druhu dřeviny (tzv. monokultury), které je pak možno v potřebné době rychle a efektivně smýtit. Na světě přibude každý rok tolik ploch pokrytých asfaltem, že by v součtu pokryly víc, než dvakrát území Francie. I zde zůstává dilema, zda jsme tímto přístupem více získali či ztratili.

Patička: