Navigace:

Starověcí bohové a krajiny

Kultury žijící v těsnějším sepětí s přírodou, ke kterým patřil také přednovověký evropský člověk, byly a jsou ke svému bezprostřednímu přírodnímu okolí mnohem vnímavější. Tato vnímavost se projevovala také vnímáním numinózních rozměrů krajiny jako osídlené bohy, což se ve všedním životě lidí projevovalo nejrůzněji. Časté bylo vymezování posvátných území se zvláštními podmínkami pro vstup, či oslavování a obětování posvátným bytostem. To se týkalo jak prvků krajiny, často stromů a pramenů, tak větších území (mezi nejznámějšími patří posvátné háje). Tyto prvky krajiny symbolizovaly a prostředkovaly vztah člověka se světem bohů jak chtónických (zemských), tak úranických (nebeských). Smyslem obětí pak nebylo nic jiného, než pečovat o rovnováhu a mír s božskými bytostmi (a potažmo i rovnováhu krajiny), které representovaly nejrůznější přírodní síly (bohové dešťů, větrů, slunce...) či přinášely úrodu. Jen v takto křehké, neustále znovu sjednávané rovnováze mezi světem božským a lidským byl v krajině život možný. Ne vždy byla tato božstva personifikována.

V západním světě byl člověk až po novověk vnímán jako „svorník veškerenstva“, tedy ten, kdo „chodí nohama po zemi s hlavou v nebesích“, kdo doslova drží klenbu nebe, aby se od země neodtrhla či na ni naopak nespadla. Byl vnímán jako ten, který je ručitelem řádu a plnoprávným občanem světa (řecky KOSMOPOLITAES).Takto vnímaný člověk byl do krajiny a událostí v ní hluboce a mnohovrstevně zasazen.

Pro dnešního západního člověka síly v krajině vysvětluje věda skrze přírodní zákony (viz kapitola přírodní zákony), v některých, i relativně dostupných krajinách však živá posvátná místa stále najdeme. Příkladem může být známý pískovcový monolit ve středu Austrálie, kde místní domorodci (Aboriginies) doposud hromadné rituály provádějí (poté, co vyženou davy turistů... ).

Obrázky ke kapitole 'Starověcí bohové a krajiny':

Uluru Uluru - detail do nového okna
Zdroj: © Tomáš Daněk
Uluru (Oolora, Ayers Rock, The Rock, Ayersova skála) je nejobjemnější monolit na světě, či jednolitý pískovcový útvar ležící ve středu australského kontinentu na domorodém území v Severním teritoriu a Národním parku Uluru - Kata Tjuta. Tento pískovec má nesmírný kulturní a náboženský význam pro zdejší domorodce (Anangy).
Uluru Uluru - detail do nového okna
Zdroj: © Tomáš Daněk
Uluru Uluru - detail do nového okna
Zdroj: © Tomáš Daněk

Patička: