Navigace:

Přírodní zákony

Na místě, kde mají kultury žijící v těsnějším sepětí s přírodou božstva, jež osídlují různá místa v přírodě a mají zodpovědnost za různé druhy sil a jevů, má naše kultura přírodní zákony, s jejichž pomocí přírodu popisuje a orientuje se v ní. Tedy, našimi „božstvy“ jsou přírodní zákony.

Tato skutečnost se může jevit poněkud matoucí například proto, že jsme zvyklí chápat bohy jako osobní bytosti spojené s náboženstvím. Je však třeba si uvědomit, že většina světových náboženství nemá přírodní síly personifikovány a tedy nezná osobní bohy. Podobně je tomu i u přírodních zákonů, je zde však také podstatný rozdíl. Stejně jako věda sama není náboženstvím ve smyslu západní náboženské tradice, nejsou ani přírodní zákony božstvy. V obou případech se však jedná o nástupce zprostředkovatelů dřívějších porozumění světu, kteří jejich úlohu (božstev a náboženství) plní. Právě na krajině, v níž můžeme nalézt důkazy současných a stopy předešlých porozumění světu, lze tuto změnu dobře ukázat (viz kapitoly Krajina a technologie a Magické struktury v krajině).

Na místech posvátných hájů jsou dnes lesní kultury, na vrcholech kopců, kde stávaly (nebo mohly stát) modlitebny či svatyně, stojí věže vysílačů. Co jsme získali a co ztratili, je na úsudku každého z nás.

Obrázky ke kapitole 'Přírodní zákony':

Jupiter Jupiter - detail do nového okna
Zdroj: wittert.ulg.ac.be/fr/images
Na těchto dvou obrázcích můžete srovnat dva různé pohledy na příčiny počasí. Na prvním je Jupiter (řecky Zeus), ženoucí před sebou „vodní spousty“ v mracích nad krajinou.
Meteorologická mapa Meteorologická mapa - detail do nového okna
Zdroj: metoffice.gov.uk
Na druhém synoptickou mapu s izobary (čarami spojujícími místa o stejném atmosferickém tlaku) a vyobrazením frontálních systémů nad anonymní mapou Západní Evropy a Atlantiku.

Patička: