Navigace:

Typické příklady: kotvice plovoucí

Jedná se o kriticky ohroženou vodní rostlinu žijící v rybnících. V současnosti se populace kotvice plovoucí zvětšuje, v minulosti byla existenčně ohrožená hnojením, velmi vysokými obsádkami býložravých ryb a používáním herbicidů. Jde o jednoletou rostlinu. Jejími plody jsou ostnaté oříšky, které se v době nouze používaly k výrobě mouky pro pečení chleba. Také se k nim váže legenda o vyhrané husitské bitvě, kdy husitské ženy nakladly na dno vypuštěného rybníka látky a prostěradla a křižácké vojsko se dílem zapletlo v bahně do prostěradel a dílem se do kopyt koní zapíchaly plody kotvice.

Externí odkazy kapitoly 'Typické příklady: kotvice plovoucí':

Kotvice plovoucí - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Květena ČR Charakteristika, výskyt a ochrana. Zajímavosti o využití plodů kotvice.

Patička: