Navigace:

Zemědělské využívání deštných lesů

Jedním z hlavních příčin mizení tropických deštných lesů je jejich vypalování za účelem zemědělského využívání. Struktura deštného lesa je však jiná, než našeho středoevropského lesa. Zatímco u nás je velké množství živin uloženo v půdě, v deštném lese je většina hmoty a energie neustále v oběhu, v tělech organismů, a tedy v živé nadzemní části. Úrodná vrstva půdy je hluboká jen několik cm a během 3-4 let se pěstováním zcela vyčerpá. Zemědělcům tak nezbývá, než vypálit další kus lesa. Díky této skutečnosti, ale také dalším vlivům (těžba atd.) ztrácí planeta Země každou minutu plochu pralesa o velikosti dvou fotbalových hřišť.

Patička: