Navigace:

Člověk jako lovec a sběrač

Není těžké uhodnout, jakým způsobem se člověk v tomto období (trvalo přibližně do mladší doby kamenné, tj. do 7 - 5 tisíciletí př.n.l.) živil. Byl to především sběr lesních plodů a lov zvěře. Jediným zdrojem energie, na který se mohl spolehnout, byla jeho vlastní síla, čili energie vlastního svalstva. Změny, které v tehdejší krajině člověk způsobil, byly většinou časově omezené a vratné, v současnosti nezjistitelné, snad až na jedinou výjimku. Asi tušíte jakou. Člověku se tehdy podařilo vyhubit některé velké savce - např. mamuty, srstnaté nosorožce a losy. Člověk tehdy začal využívat půdu k pastvě domestikovaných zvířat a pěstování plodin.

Patička: