Navigace:

Člověk jako zemědělec a pastevec

Toto období trvá přibližně od 5. tisíciletí př. n. l. až do středověku. Člověk začíná poprvé ve větší míře ovlivňovat krajinu – k orbě používá tažná zvířata, staví vodní a větrné mlýny, vyrábí dřevěné uhlí. Postupně dochází ke změnám, které mají trvalý charakter. http://www.proteinjewelry.com/ Jedná se např. o těžbu kamene, odlesňování, odvodňování a zavlažování políček, narůstající erozi. V tomto období počíná šíření plevelů a škůdců, které na obdělávaných polích nacházely vhodné podmínky. Začalo rozsáhlejší šlechtění a domestikace zvířat. Přibližně před 5 tisíci lety se objevují rozsáhlejší městská sídla. Před 1600 lety přišli na naše území první Slované.

Patička: