Navigace:

Člověk jako průmyslník

Toto období trvá bezmála 300 let. Ve vztahu k předchozím epochám to je velmi krátká doba, ale vliv člověka na krajinu je obrovský a nemá v historii obdoby. Člověk využíval a využívá spoustu technických prostředků pro zvýšení svého blahobytu. Nejdříve to byl parní stroj, potom fosilními palivy poháněné motory a nyní třeba technologie využívající jadernou energii. Změny v krajině jsou mnohde nevratné (např. severočeská krajina ovlivněná těžbou hnědého uhlí), dochází ke změně rázu krajiny, ubývání tzv. neobnovitelných zdrojů energie, ke snížení biologické rozmanitosti. Změny, které nastaly, již mají celosvětový rozsah. Jsou to tzv. globální změny. Ty přinášejí také globální hrozby.

Patička: