Navigace:

Vymírání druhů

Podle současných představ biologů je vymírání přirozenou součástí vývoje života na Zemi. Druhy vznikají a zanikají, přičemž v různých obdobích převládá jeden či druhý proces. Vědci rozeznávají tzv. pozaďové vymírání (background extinction), které souvisí s průměrnou životností druhu. Ta se v současnosti odhaduje na 2-4 miliony let. Mnohem známější jsou náhlá, epizodická, tzv. masová vymírání (mass extinction). Při nich v relativně krátkém období několika milionů let vymírá velké procento druhů. Taková byla i ona nejznámější extinkce (vymírání) na rozhraní křídy a třetihor (před zhruba 65 miliony let), kdy mimo jiné vyhynuli velcí ještěři. Zatímco pozaďové vymírání je součástí pozvolného evolučního vývoje, velká vymírání (kterých vědci odhalili v dějinách Země šest) byla vždy velkou katastrofou a zároveň velkým motorem změn ve vývoji života na Zemi.

Podčlánky kapitoly 'Vymírání druhů':

Patička: