Navigace:

Krajina jako ekosystém

V přírodovědném pohledu na svět, který je v současnosti nejrozšířenější, je ekosystém definován jako základní funkční jednotka přírody. Je to soubor živých a neživých složek, které si vyvíjí v určitém prostoru a čase, navzájem se ovlivňují a mezi kterými probíhá výměna látek a energie. Přijde vám tato definice složitá? Pro lepší představu uveďme pár příkladů ekosystémů: mraveniště, rybník, strom a jeho hostitelé atd.

Podčlánky kapitoly 'Krajina jako ekosystém':

Patička: