Navigace:

Přírodovědný

... nebo také přírodovědně-instrumentální pohled. V této kapitole se pokusíme ilustrovat to vnímání krajiny, které je typické pro čistě vědecký, nestranný popis. Je to v zásadě ten, se kterým se setkáváte v hodinách přírodopisu či biologie, je však obohacen o základní pojmy důležité při popisu krajiny, jako např. ekosystém. V centru našeho zájmu budou vztahy mezi rostlinami a živočichy, např. vzájemný vztah mezi houbami a kořínky dřevin či bylin. Vše jsme doplnili názornými příklady.

Podčlánky kapitoly 'Přírodovědný':

Patička: