Navigace:

Ekologická pyramida

Potravní pyramida vyjadřuje potravní vztahy, jež probíhají v ekosystému. Představte si třeba egyptskou pyramidu rozdělenou do několika pater. Velikost každého patra zde určuje buď počet či hmotnost jedinců (biomasy) v daném patře, nebo množství energie, které je v něm obsaženo. Ve spodním patře této pyramidy se nacházejí zelené rostliny neboli producenti. Nad nimi najdete konzumenty I. řádu, čili býložravce. Ti se živí producenty. Nad býložravci jsou konzumenti II. řádu neboli masožravci. Ti se živí býložravci. Do této pyramidy vstupují také rozkladači a paraziti. V každém patře pyramidy se velká část energie ztrácí v podobě nevyužitelného tepla. Živočichové v každém patře pyramidy využívají asi 10 % energie a látek z patra předcházejícího.

Patička: