Navigace:

Koloběh látek v přírodě

Koloběh neboli cyklus je nějaký pravidelně se opakující děj či událost. V přírodě se žádné látky nevyskytují neustále na jednom a tomtéž místě, ale za přispění nejrůznějších činitelů (vody, větru, živočichů) se pohybují, kolují a jsou ovlivňovány dalšími látkami a organismy. Z hlavních cyklů lze uvést koloběh vody a horninový koloběh, na který jsou vázány koloběhy tzv. biogenních prvků (prvků nezbytných pro život) – uhlíku, dusíku, kyslíku, síry a fosforu. Více informací o některých z nich naleznete v kapitole VZDUCH.

Patička: