Navigace:

Vztahy mezi organismy

Nejenom lidé, ale všichni živočichové mezi sebou udržují vztahy. Tyto vztahy jsou pro celý ekosystém velmi důležité, protože např. zamezují nadměrnému kolísání početnosti (třeba přemnožení) určité populace. Udržují v ekosystému rovnovážný stav. V jiném vztahu probíhá mezi dvěma organismy vzájemné soužití – navzájem si pomáhají.

Podčlánky kapitoly 'Vztahy mezi organismy':

Patička: