Navigace:

Životní strategie r-s-k

Pro účely popisu životních strategií vypracovali v 60. letech 20. století dva ekologové (Mac Arthur a Wilson) teorii r- a K- životních strategií. R- stratégové byly druhy rychle se rozmnožující, krátkověké, přežívající v různorodých prostředích – tzv. pionýrské druhy. K- stratégové (také konkurenční stratégové) jsou dlouhověcí, nerozmnožují se příliš rychle a obvykle jsou vázáni na určitý typ prostředí. Jsou součástí ustálených ekosystémů se silnou mezidruhovou konkurencí. Ve světle této teorie je třeba zajímavé, že šlechtitelská činnost člověka je soustředěna na tzv. r- vlastnosti: schopnost množení, produkce semen u rostlin, zároveň se tak upřednostňuje krátkověkost a nízká schopnost konkurence, čímž by se dala vysvětlit nízká stabilita umělých monokultur. Podobnou teorii zpracoval na přelomu 70. a 80. let 20. století britský botanik Grimme. Dělí druhy na konkurenčně silné C- stratégy, disturbancím (krátkodobému narušování) odolné R- stratégy a stresu (dlouhodobé zátěži) odolné S- stratégy. Naskýtá se spekulace, že šíření invazních druhů, které jsou pionýrskými nebo R-S stratégy, je umožněno narušeností (stresem a disturbancemi) přirozených ekosystémů.

Patička: