Navigace:

Stabilita společenstev a ekosystémů

Když je něco stabilní, tak je to stálé, bez výraznější změny. Stabilita společenstev a ekosystémů je schopnost setrvávat při působení rušivého činitele ve výchozím stavu nebo se po vychýlení do tohoto stavu vracet. Úroveň stability je charakterizována odolností a pružností.

Podčlánky kapitoly 'Stabilita společenstev a ekosystémů':

Patička: