Navigace:

Kořistnický

Název této kapitoly se může zdát na první pohled zavádějící a vyznít jako negativně naladěný vůči lidské činnosti v krajině. Jedná se však o odvozeninu z odborného termínu (pastevně kořistnický řetězec), který popisuje vztah k okolí znamenající jednostranný zisk pro kořistníka. A málo naplat – většina lidské činnosti má v dnešní době tuto povahu. Podívejme se tedy, co nám tento pohled nabídne...

Podčlánky kapitoly 'Kořistnický':

Patička: