Navigace:

Co je systém?

Systém je soubor prvků, které ovlivňují sebe navzájem i chování celku. Každý z jednotlivých prvků je nějakým způsobem závislý alespoň na jednom dalším prvku. Mohou se slučovat do podsystémů. Když systém rozdělíme na jednotlivé části, ztrácí své vlastnosti. Příkladem systému může být počítač. Skládá se z jednotlivých prvků (tranzistorů, tyristorů, rezistorů a dalších miniaturních součástí), které se slučují do podsystémů (grafická karta, základní deska atd.). Všechny součásti jsou určitým způsobem závislé na dalších (např. tepelné čidlo dává ventilátoru pokyn, kdy se má začít točit). Když počítač rozdělíme na jednotlivé součásti, přestane fungovat.

V podčláncích najdete příkladný výběr jednotlivých subsytémů.

Externí odkazy kapitoly 'Co je systém?':

Hra Geosystém - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA Některé vztahy v přírodě vám rovněž přiblíží tato hra.

Podčlánky kapitoly 'Co je systém?':

Patička: