Navigace:

Chránění živočichové a rostliny

Vymírání druhů je přirozeným procesem. V dávné minulosti nastala období, kdy vymizela valná většina druhů a vývoj přírody se vydal jiným směrem. Tato období však byla nesrovnatelně delší než je to, v němž ničí druhy člověk (ničení hnízdních biotopů regulacemi řek, rušení velkých savců rekreačním ruchem atd.). Otázka vymírání je mezi biology v současnosti velmi vášnivě diskutována a názory na ni se leckdy velice různí. Některé druhy organismů - ty které považujeme za nejohroženější - chráníme prostřednictvím zákona o ochraně přírody a krajiny a navazujícími předpisy.

Podčlánky kapitoly 'Chránění živočichové a rostliny':

Patička: