Navigace:

Cizorodé organismy

V průběhů věků se na naše území dostaly (úmyslně nebo neúmyslně) organismy, které zde nemají svůj přirozený areál. Určitě znáte třeba křídlatku, která neohroženě obrůstá břehy našich vodních toků a vytlačuje původní rostlinstvo.

Podčlánky kapitoly 'Cizorodé organismy':

Patička: