Navigace:

Chráněná území

Ochrana přírody má v našich zemích bohatou historii. Území, která jsou přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná, lze vyhlásit za zvláště chráněná. V současnosti existují na území naší republiky 4 národní parky, 24 chráněných oblastí a stovky menších chráněných území. K tomu ještě přibyly lokality zařazené do soustavy Natura 2000.

Podčlánky kapitoly 'Chráněná území':

Patička: