Navigace:

Seznam chráněných druhů a jak jsou chráněny

Zákonem zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů jsou rozděleny do tří kategorií - ohrožené, silně ohrožené a kriticky ohrožené. Jejich seznam obsahuje vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 SB., o ochraně přírody a krajiny. V tomto zákoně je také specifikováno, co je v souvislosti se zvláště chráněnými druhy povoleno a co zakázáno.

Soubory ke kapitole 'Seznam chráněných druhů a jak jsou chráněny':

Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb.Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR pdf
351 kB

Externí odkazy kapitoly 'Seznam chráněných druhů a jak jsou chráněny':

Zvláště chráněné druhy rostlin, rok 2006 Garantované odkazy Zdroj: AOPK ČR
Zvláště chráněné druhy živočichů, rok 2006 Garantované odkazy Zdroj: AOPK ČR

Patička: