Navigace:

Typické příklady: vlk

Vlk patří mezi tzv. velké šelmy (nacházející se obvykle na vrcholu potravní pyramidy). Je to inteligentní tvor konkurující v minulosti člověku jako lovci a v současnosti člověku – pastevci. Pro vlka je jednodušší a často méně rizikové ulovit ovci, kterých je mnoho pohromadě a jsou méně ostražité, než lovit divoce žijící zvěř. Právě z důvodu konkurence člověk vlčí populace v České republice významně potlačil a zároveň se snažil nahradit jeho funkce v ekosystému myslivostí, což se ale ne vždy zdařilo. V současnosti žije u nás malá populace vlků, která je ohrožena nelegálním odstřelem. Rozdíl mezi dvěma konkurenty - vlkem a člověkem je v tom, že vlk se na rozdíl od člověka chová instinktivně a nesnaží se přírodu řídit.

Externí odkazy kapitoly 'Typické příklady: vlk':

Vše, co chcete vědět o vlcích... - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Vlčí svět Vlci a jejich způsob života. Zajímá vás, jakým způsobem vlci loví? Nebo nakolik jsou nebezpeční pro člověka, jak se uvádí v různých příbězích?

Patička: